Maďarská lidová republika

V přírůstcích archivního fondu Archivu bezpečnostních složek – Odbor pro mezinárodní styky federálního ministerstva vnitra bylo uchováno 49 českých a maďarských verzí dohod o vzájemné spolupráci či protokolů o jednání delegací ministerstev vnitra ČSSR a MLR, 10 výhradně českých, 6 slovenských a jedna maďarská, 6 slovenských a maďarských verzí, 4 české a maďarské a konečně 3 české, maďarské a ruské jazykové verze dokumentů z let 1948, resp. 1958–1989.

1948

 • Dohoda o přímém služebném styku úřadů a orgánů ČSR s úřady a orgány MLR v oboru kriminální služby, Praha 14. května 1948

1958

 • Protokol o jednání mezi delegacemi ministerstva vnitra ČSR a ministerstva vnitra MLR o prohloubení operativní spolupráce, Praha 17.–19. prosince 1958

1964

 • Ujednání o spolupráci orgánů Veřejné bezpečnosti ministerstva vnitra ČSSR a ministerstva vnitra MLR, Budapešť 26.–29. května 1964
 • Ujednání mezi ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra MLR o operativní spolupráci, Budapešť 30. listopadu – 6. prosince 1964

1965

 • Protokol o jednání mezi delegacemi ministerstva vnitra MLR a ČSSR, Praha 20.–23. září 1965

1967

 • Protokol o jednání mezi delegacemi ministerstva vnitra ČSSR a ministerstva vnitra MLR, Praha 2.–6. října 1967
 • Dohoda o spolupráci mezi redakcemi odborných bezpečnostných časopisů, 2. května 1967

1968

1969

 • Zápis o jednání mezi delegacemi ministerstva vnitra ČSSR a ministerstva vnitra MLR, Budapešť 3.–5. března 1969
 • Zmocnění vlády MLR pro ministra vnitra MLR Andráse Benkeie k podepsání Ujednání o způsobu dalšího provozu vládního mezinárodního utajeného spojení mezi Budapeští a Prahou, Budapešť 1. srpna 1969
 • Ujednání mezi vládou ČSSR a vládou MLR o způsobu dalšího využití vládního utajeného mezinárodního spojení BUDAPEST – PRAHA, používaného do 3. února 1969 na území MLR sovětskými orgány, Budapešť 9. července 1969

1970

 • Smlouva mezi ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem národní obrany MLR o součinnosti a vzájemné pomoci v oblasti civilní obrany, Praha 12. prosince 1970

1971

 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou MLR o zřízení a používání vládního utajeného telegrafního spojení mezi ČSSR a MLR, Praha 1. října 1971
 • Protokol o jednání federálního ministerstva vnitra ČSSR a ministerstva vnitra MLR, Praha 29. září – 1. října 1971
 • Zmocnění vlády MLR pro ministra vnitra MLR Andráse Benkeie k podepsání Dohody mezi vládou MLR a vládou ČSSR o zřízení mezinárodního utajeného dálnopisného spojení na vládní úrovni, Budapešť 13. července 1971
 • Protokol o jednání týkající se výměnné rekreace pro rok 1972 mezi ministerstvem vnitra MLR a federálním ministerstvem vnitra ČSSR, Praha 29. listopadu – 2. prosince 1971

1972

 • Protokol o plánování, uskutečňování spolupráce mezi spolupracujícími orgány MV ČSSR a MV MLR a o finančním rozpočtu, Budapešť 7. – 8. ledna 1972
 • Protokol o spolupráci mezi orgány Veřejné bezpečnosti federálního ministerstva vnitra ČSSR a ministerstva vnitra MLR, Praha 24. – 27. dubna 1972
 • Protokol o jednaní Rekreační služby ministerstva vnitra MLR a federálního ministerstva vnitra ČSSR ohledně rekreačních otázek na rok 1973, Budapešť 24.–27. října 1972
 • Pravidla o technické údržbě a používání vládního utajeného telegrafního spojení mezi Prahou a Budapeští, Budapešť 10. května 1972

1973

 • Protokol o spolupráci mezi bezpečnostními orgány federálního ministerstva vnitra ČSSR a ministerstva vnitra MLR, Budapešť 12.–16. června 1973
 • Plán společných opatření odborů hospodářské kriminality správy Veřejné bezpečnosti Bratislava a Györ-Šoproňského župního velitelství bezpečnosti na předcházení, zamezení a objasňování trestní činnosti, Györ 13. července 1973
 • Plán opatření zpracovaných ve smyslu Protokolu o spolupráci mezi orgányi federálního ministerstva vnitra ČSSR – KS SNB Košice a ministerstva vnitra MLR – župní správy Miškolc, číslo VB/F-0040/I-2-1973 po linii všeobecné a hospodářské kriminality, Miškolc 1973
 • Dohoda o spolupráci mezi bezpečnostními orgány župního velitelství policie Šalgotarján a KS SNB v Banské Bystrici, Budapešť 1. listopadu 1973
 • Dohoda o spolupráci mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra MLR, Budapešť 17. prosince 1973

1974

 • Protokol o jednání, týkající se vzájemné výměnné rekreace v roce 1974 mezi ministerstvem vnitra MLR a federálním ministerstvem vnitra ČSSR, Bratislava 19.–21. února 1974
 • Protokol o opatřeních vyplývajících z Dohody o spolupráci mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra MLR, uzavřený po linii Veřejné bezpečnosti a Požární ochrany na rok 1974, Bratislava 19. března 1974
 • Protokol upravující vzájemnou výměnnou lázeňskou léčbu mezi zdravotnickou správou federálního ministerstva vnitra ČSSR a zdravotnickou službou ministerstva vnitra MLR na rok 1975, Praha 22. – 23. října 1974
 • Protokol o vzájemné výměnné rekreaci v roce 1975 mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra MLR, Budapešť 11. – 13. listopadu 1974

1975

 • Protokol o opatřeních vyplývajících z Dohody o spolupráci mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra MLR, uzavřený po linii Veřejné bezpečnosti a Požární ochrany na rok 1975, Budapešť 28. května 1975
 • Protokol o vzájemné výměnné rekreaci v roce 1976 mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra MLR, Praha 18. – 21. listopadu 1975
 • Protokol o vzájemné součinnosti a spolupráci mezi II. správou federálního ministerstva vnitra ČSSR a III/II. správou ministerstva vnitra MLR na léta 1975–1977, Praha 22. prosince 1975, Budapešť 26. února 1976
 • Protokol o jednání mezi delegací Hlavní správy Pohraniční stráže ministerstva vnitra a ochrany státních hranic ČSSR a Hlavního velitelství Pohraniční stráže MLR, Budapešť 21. – 25. října 1975
 • Protokol upravující výměnnou lázeňskou léčbu mezi zdravotnickou správou federálního ministerstva vnitra ČSSR a zdravotnickou službou MLR na rok 1976, Budapešť 2. – 3. prosince 1975
 • Protokol o opatřeních vyplývajících z Dohody o spolupráci mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra MLR, uzavřený po linii Veřejné bezpečnosti a Požární ochrany na rok 1976, platný od 1. ledna 1976
 • Protokol upravující vzájemnou výměnu kurýrních zásilek medzi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra MLR, Budapešť 29. května 1975

1976

 • Protokol o vzájemné výměnné rekreaci v roce 1977 mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra MLR, Budapešť 8. – 11. prosince 1976
 • Protokol upravující výměnnou lázeňskou léčbu mezi zdravotnickou správou federálního ministerstva vnitra ČSSR a zdravotnickou službou MLR na rok 1977, Bratislava 3. listopadu 1976

1977

 • Protokol o opatřeních vyplývajících z Dohody o spolupráci mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra MLR na rok 1977, 16. dubna 1977
 • Plán součinnosti mezi III. správou federálního ministerstva vnitra ČSSR a III/IV. správou ministerstva vnitra MLR na roky 1977–1980, Budapešť 1. června 1977
 • Perspektivní plán spolupráce a pomoci mezi X. správou federálního ministerstva vnitra ČSSR a III/III. správou ministerstva vnitra MLR na léta 1977–1980, Praha 14. června 1977
 • Protokol o vzájemné výměnné rekreaci v roce 1978 mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra MLR, Praha 6.–9. prosince 1977
 • Protokol o opatřeních vyplývajících z Dohody o spolupráci mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra MLR na rok 1978, platný od 1. ledna 1978

1978

 • Protokol o vzájemné výměnné rekreaci v roce 1979 mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra MLR, Budapešť 8.–10. listopadu 1978
 • Protokol ze společného jednání příslušníků KS SNB Banská Bystrica a hlavního velitelství policie župy Nógrád, Šalgotárján 21. listopadu 1978

1979

 • Protokol z jednání mezi náčelníkem odboru pro mezinárodní styky sekretariátu federálního ministerstva vnitra ČSSR plk. Josefem VLČKEM a náčelníkem odboru pro mezinárodní styky ministerstva vnitra MLR plk. Pálem DACZI, Praha 25. – 26. ledna 1979
 • Protokol o druhém řádnem zasedání hlavních hraničních zmocněnců jmenovaných na základě Smlouvy mezi ČSSR a MLR o spolupráci a vzájemné pomoci na československo-maďarských státních hranicích, podepsané v Praze dne 19. listopadu 1976, Praha 28. – 31. května 1979
 • Zápis ze společné porady náčelníků rekreačních služeb ministerstva vnitra MLR a federálního ministerstva vnitra ČSSR, Rusovce 8. listopadu 1979
 • Protokol o opatřeních vyplývajících z Dohody o spolupráci mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra MLR na rok 1980
 • Protokol z jednání zástupců KS SNB Banská Bystrica a policejního ředitelství nógradskej župy Šalgotarján, Veľký Krtíš 20. listopadu 1979

1981

 • Protokol o vzájemné lázeňské výměnné rekreaci v roce 1981/1982 mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra MLR, Budapešť 23.–25. března 1981
 • Plán spolupráce a součinnosti mezi II. správou SNB ČSSR a III./II. správou ministerstva vnitra MLR na léta 1981–1983
 • Plán spolupráce a součinnosti mezi X. správou SNB ČSSR a III./III. správou ministerstva vnitra MLR na léta 1981–1983

1982

 • Protokol o spolupráci mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra MLR v oblasti přípravy pracovníků, Budapešť 2. prosince 1982
 • Protokol o pátém řádnem zasedání hlavních hraničních zmocněnců jmenovaných na základě Smlouvy mezi ČSSR a MLR o spolupráci a vzájemné pomoci na československo-maďarských státních hranicích, podepsané v Praze dne 19. listopadu 1976, Budapešť 8. – 10. června 1982

1983

 • Protokol o opatřeních vyplývajících z Dohody o spolupráci mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra MLR na rok 1983
 • Protokol o šestém řádnem zasedání hlavních hraničních zmocněnců jmenovaných na základě Smlouvy mezi ČSSR a MLR o spolupráci a vzájemné pomoci na československo-maďarských státních hranicích, podepsané v Praze dne 19. listopadu 1976, Bratislava 26. – 28. dubna 1983
 • Protokol o vzájemné výměnné rekreaci v roce 1983/1984 mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra MLR, Praha 3.– 5. května 1983
 • Protokol o spolupráci mezi I. správou SNB ČSSR a Správou rozvědky MLR na léta 1983–1988, Budapešť 1983
 • Plán spolupráce a součinnosti mezi X. správou SNB ČSSR a III/III. správou ministerstva vnitra MLR na léta 1984–1988, Praha 6. prosince 1983
 • Protokol o výměnné lázeňské léčbě mezi zdravotnickou správou federálního ministerstva vnitra ČSSR a zdravotnickou správou ministerstva vnitra MLR na léta 1984–1985, Bardejov 24.–26. dubna 1983

1984

 • Protokol o opatřeních vyplývajících z Dohody o spolupráci mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra MLR na rok 1984, 4. května 1984
 • Plán součinnosti mezi III. správou SNB ČSSR a III./IV. správou ministerstva vnitra MLR na léta 1984 – 1988, Praha 4. června 1984, Budapešť 28.června 1984
 • Protokol o opatřeních vyplývajících z Dohody o spolupráci mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra MLR na rok 1985
 • Protokol z jednání zástupců KS SNB Banská Bystrica a Hlavního velitelství policie novohradské župy Šalgotarján, Banská Bystrica 21. září 1984

1985

 • Plán součinnosti a spolupráce mezi II. správou SNB ČSSR a III./II. správou ministerstva vnitra MLR na léta 1986–1987, Praha 7. října 1985, Budapešť 20. září 1985
 • Protokol o spolupráci a součinnosti mezi XIV. Správou SNB ČSSR a III./II. správou ministerstva vnitra MLR na léta 1985 – 1988, Praha 7. listopadu 1985, Budapešť 21. ledna 1986

1986

 • Protokol o vzájemné výměnné rekreaci na léta 1987–1988 mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra MLR, Praha 25.–27. března 1986
 • Dohoda o vykonávání společné pasové a celní kontrole na státních hranicích mezi ČSSR a MLR, Komárno 16. října 1986

1987

 • Protokol o vzájemné výměnné lázeňské léčbě mezi zdravotnickou zprávou federálního ministerstva vnitra ČSSR a zdravotnickou zprávou ministerstva vnitra MLR na léta 1988–1989, Praha 2.–3. září 1987
 • Protokol o opatřeních vyplývajících z Dohody o spolupráci mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra MLR na rok 1988

1988

 • Plán spolupráce a součinnosti mezi II. správou SNB ČSSR a III./II. správou ministerstva vnitra MLR na léta 1988–1992, Praha 1988, Budapešť 1988
 • Plán spolupráce a součinnosti mezi II. správou SNB ČSSR a III./III. správou ministerstva vnitra MLR na léta 1989–1993
 • Protokol o vzájemné výměnné rekreaci na léta 1989–1990 mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra MLR, Budapešť 7.–9. června 1988
 • Protokol o opatřeních vyplývajících z Dohody o spolupráci mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra MLR na rok 1989

1989

 • Plán spolupráce a součinnosti mezi III. správou SNB ČSSR a III./IV. správou ministerstva vnitra MLR na léta 1989–1993, Praha 22. února 1989, Budapešť 1989
 • Protokol o vzájemné výměnné lázeňské léčbě mezi správou pro plán, rozpočet a sociální zabezpečení federálního ministerstva vnitra ČSSR a zdravotnickou správou ministerstva vnitra MLR, Budapešť 2. – 4. října 1989