Veselý, Rod a Tuček

jeden z největších politických procesů na Moravě

Politický proces „Veselý, Rod a Tuček“ nebo také „Karel Veselý a spol.“ byl jedním z největších politických procesů na Moravě. V rámci třiadvacetičlenné skupiny byli souzeni členové odbojové organizace, kterou založil Karel Veselý na podzim roku 1948 v Jihlavě.

Členové skupiny plánovali likvidaci představitelů politického života v kraji, například předsedy ONV Dobrovského. Chtěli vyhodit do povětří Dělnický dům v Jihlavě. Jan Tuček byl v kontaktu s Josefem Janečkem, který po únorových událostech odešel do USA. Ten mu v září 1948 poslal dopis, ve kterém ho žádal, aby mu posílal informace o hospodářské a politické situaci v ČSR. Zprávy měly být do zahraničí zasílány pomocí vysílačky, která byla ukryta u jednoho ze spolupracovníků skupiny v Okřížkově. Skupina organizovala petici, ve které žádala svobodné demokratické volby pod patronací OSN. Podpisy byly doručeny na americké velvyslanectví v Praze. Skupina také rozmnožovala a rozšiřovala protistátní letáky.

Vavřinec Schwarz byl StB po svém zatčení propuštěn pod podmínkou, že bude informovat o spojení mezi žďárskou skupinou Julia Zamazala a jihlavskou skupinou K. Veselého. Podařilo se mu zjistit, kde se ukrývají František Rod a Julius Zamazal. Informoval StB o připravované schůzce vedoucích obou skupin, na které měli být všichni zatčeni. Schůzka se nakonec neuskutečnila a všichni jmenovaní se ukryli na Žďársku. Nakonec byli vypátráni a zatčeni při pokusu o přechod hranic 2. září 1949. Rovněž Jan Tuček byl zatčen při pokusu o útěk 24. dubna 1949. Prostřednictvím vězeňského dozorce Josefa Kučery posílal členům skupiny motáky, ve kterých je informoval o tom, že při výsleších nic neprozradil, a vybízel je k dalším akcím. Žádal skupinu, aby přepadla jihlavskou věznici a osvobodila politické vězně.


Zápis o zatčení Františka Roda a první list Obžalovacího spisu procesu Veselý, Rod a Tuček (repro archiv)

Soudní proces „Veselý, Rod a Tuček“ se konal 7.–11. února 1950 před Státním soudem v Jihlavě. Třiadvacet mužů bylo obviněno z trestných činů velezrady a vyzvědačství. Karel Veselý, František Rod a Jan Tuček byli obviněni z trestného činu spoluviny na zločinu vraždy. Vavřinec Schwarz a Stanislav Bárta byli obviněni ze zločinu nedokonané vraždy úkladné. Jaroslav Šlezinger, Vlastimil Kučera a Josef Kočí byli obviněni ze zločinu spoluviny na nedokonané vraždě a Jan Tuček ze zločinu nedokonaného svádění k zločinu vraždy. Veselý, Rod a Tuček byli odsouzeni k trestu smrti a popraveni 17. června 1950 na dvoře Krajské věznice v Jihlavě. Dva obžalovaní byli odsouzeni k trestu odnětí svobody na doživotí. Zbytek skupiny byl odsouzen k trestům odnětí svobody na čtyři roky až 25 let. Tresty odnětí svobody byly doprovázeny vysokými finančními tresty, konfiskací majetku a ztrátou občanských práv. Na proces „Veselý, Rod a Tuček“ navazovaly dva procesy: „František Hecht a spol.“ a „František Hašek a spol.“.


Prameny:

  • ABS, f. Inspekce ministra vnitra, A 8/1, inv. č. 504.
  • ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-1416 Brno.
  • NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, nezpracováno, osobní spis Stanislava Bárty.
  • NA, f. Státní prokuratura Praha, nezpracováno, sp. zn. Pst II 91/50.
  • NA, f. Státní soud Praha, nezpracováno, sp. zn. Or IIa 563/49.

Literatura:

  • BOHUŇOVSKÁ, Marie: Zaváté šlépěje. Osud sochaře Šlezingera. Jihlava 2006.
  • HEŘMAN, František: Ráj i peklo. Ateliér IM, Zlín 2000.
  • JIRÁKOVÁ, Lenka: Politická perzekuce a politické procesy na Jihlavsku v letech 1949–1953. Diplomová práce, Technická Univerzita v Liberci, Liberec 2008.
  • LIŠKA, Otakar a kol.: Vykonané tresty smrti v Československu 1918–1989. ÚDV, Praha 2001.

-kj-


Aktualizace: 15. 9. 2022