VEITHOVÁ, Rudolfa, rozená Jarošová (23. 2. 1911 Břeclav – ?)

vedoucí prodejny, členka ilegální skupiny Jaroslava Vetejšky

Otec Rudolf Jaroš byl správcem revíru v Seči u Prostějova, matka Albína, rozená Tetulová, pracovala v domácnosti. Obecnou a měšťanskou školu vychodila Rudolfa Jarošová v Hodoníně. Tři roky pokračovala ve studiu na rodinné škole rovněž v Hodoníně. Od roku 1935 provozovala v Hodoníně obchod z vlnou a přízí. V letech 1945–1948 byla společně s manželem členkou ČSNS. V Hodoníně zastávala funkci ve výboru místní organizace ČSNS, její manžel byl místopředsedou této organizace. V době zatčení byla zaměstnána jako vedoucí prodejny Gramofonových závodů Brno. Když se R. Veithové rozpadlo manželství, žila od roku 1948 ve společné domácnosti s Otakarem Jelínkem, který byl v září 1949 zatčen za protistátní činnost. Se svou rodinnou situací se svěřila své známé Melánii Klouparové, která ji při té příležitosti informovala o existenci ilegální skupiny v oblasti Dolních Bojanovic. Stejná osoba ji měla rovněž obeznámit s přípravami na zastřelení příslušníka StB Aloise Dyčky. Dne 12. ledna 1950 byla na R. Veithovou uvalena vazba. Vyšetřována byla v Uherském Hradišti. Samotný proces se skupinou „Vetejška Jaroslav a spol.“, do kterého byla Veithová zařazena, se konal ve dnech 20.–22. března 1950. Senátu Státního soudu předsedal JUDr. Jaroslav Novák, prokuraturu zastupovali JUDr. Karel Čížek, Ludmila Biedermannová a Jaroslav Růžička. Hlavní líčení probíhalo za účasti předem vybraného publika přímo v Hodoníně. R. Veithová byla pro trestné činy velezrady a spoluviny na zločinu úkladné vraždy odsouzena k 25 letům těžkého žaláře, peněžitému trestu ve výši 25 000 Kčs, konfiskaci veškerého majetku a odnětí občanských práv po dobu deseti let. Rehabilitována byla z rozhodnutí Krajského soudu v Brně v lednu 1991. Zároveň jí však byl ponechán tříletý zbytkový trest.

Prameny:

  • ABS, f. Inspekce ministra vnitra, A 8/1, inv. č. 879.
  • ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V 2678-Brno.
  • NA, f. Nejvyšší soud, nezpracováno, sp. zn. To 418/50.
  • NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, nezpracováno, osobní spis Rudolfy Veithové.
  • NA, f. Státní prokuratura Praha, nezpracováno, sp. zn. Pst 361/50.
  • NA, f. Státní soud Praha, nezpracováno, sp. zn. Or I/VII 25/50.

Filmové, televizní a rozhlasové dokumenty. Video a audiozáznamy:

  • Videozáznam rozhovoru se členem skupiny „Vetejška Jaroslav a spol.“ Pavlem Hubačkou natočený v rámci projektu ÚSTR Paměť a dějiny totalitních režimů.

-jin-