VÁVRA, Josef (8. 2. 1923 Spišský Mníšek, okres Gelnica)

strojní zámečník, řidič a člen ilegální skupiny souzené jako „Kožený Jan a spol.“

Syn četnického strážmistra Viléma Vávry a Marie, rozené Barákové. Po absolvování obecné a měšťanské školy se v brněnské Zbrojovce vyučil strojním zámečníkem. Během okupace pracoval v různých firmách a několik týdnů byl totálně nasazen v Hamburku. Zapojil se do domácího protinacistického odboje. Po skončení války nastoupil prezenční vojenskou službu a po návratu pracoval jako řidič u ČSD. Josef Vávra se z doby okupace znal s Janem Zemanem, se kterým působil v partyzánské skupině. J. Zeman ho o Velikonocích 1949 informoval o záměrech ilegální skupiny z Meziříčka. Tato skupina se za účasti J. Vávry opakovaně sešla a plánovala zastrašovací akci na funkcionáře KSČ a veřejné činitele z Chlumku na okrese Velké Meziříčí. Pro zvýšení odstrašujícího účinku byla akce připravována jako ozbrojená. Z důvodu zatčení jednoho z hlavních organizátorů, se však chystaná akce nakonec neuskutečnila. K zatčení J. Vávry došlo v den plánované akce 14. května 1949. Vyšetřovací vazbu prodělal v Jihlavě. Hlavní líčení Státního soudu se skupinou Kožený Jan a spol., do které byl Vávra zařazen, se konalo ve Velkém Meziříčí ve dnech 29.–30. listopadu 1949. Soudnímu senátu předsedal JUDr. Jaroslav Horňanský. J. Vávra byl odsouzen pro zločin velezrady k 25 letům těžkého žaláře, peněžitému trestu ve výši 80 000 Kčs, konfiskaci veškerého majetku a odnětí občanských práv po dobu pěti let. Výkon trestu si odpykával ve věznicích Plzeň-Bory, Ilava, Leopoldov, Valdice a v uranových pracovních táborech na Jáchymovsku. Podmínečně propuštěn byl na amnestii prezidenta republiky v květnu 1962. Plně rehabilitován byl Krajským soudem Brno v roce 1990.

Prameny:

  • ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-1418 Brno.
  • NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, nezpracováno, osobní spis Josefa Vávry.
  • NA, f. Státní prokuratura Brno, nezpracováno, sp. zn. Pst II 581/49.

Literatura:

  • PTÁČEK, Josef: Perzekuce občanů okresu Chrudim v letech 1948–1989. Političtí vězni-hrdinové III. odboje. KPV – okresní pobočka 19, Chrudim 2006.

-jin-