RŮŽIČKA, Bohuslav (1. 4. 1910 Chrudim – 24. 2. 1983 Chrudim)

chemik souzený v procesu se skupinou „Švihlík Jan a spol.“ Narodil se jako jedno ze sedmi dětí Františka Růžičky a Františky, rozené Markové. Otec měl v Chrudimi výrobnu cementového zboží, zemřel v roce 1945. Bohuslav Růžička absolvoval v Chrudimi reálné gymnázium. Ve studiu pokračoval na vyšším reálném gymnáziu v Pardubicích a na Vysoké škole chemicko-technologického inženýrství v Praze. Po získání titulu inženýr pracoval jako chemik a výzkumný pracovník v podniku Synthesia-Semtín. Od roku 1946 byl členem ČSNS. Pro ilegální činnost byl Růžička získán Karlem Vlasákem, se kterým se znal již z dětských let. Jeho protirežimní jednání především spočívalo v získávání informací z oblasti, ve které pracoval, tedy z výroby výbušnin. Jeho zprávy měly obsahovat informace zaměřené na kapacitu výroby, charakteristiku různých objektů chemického průmyslu atp. K zatčení Růžičky došlo 18. dubna 1950. Půlroční vyšetřovací vazbu prodělal v Pardubicích, následně byl souzen v rámci skupiny „Švihlík Jan a spol.“. Hlavní líčení s touto skupinou, spadající do akce Konstruktiva, se konalo u Státního soudu v Praze ve dnech 12. října až 13. října 1950. Soudnímu senátu předsedal JUDr. Vojtěch Rudý. Za zločin vyzvědačství byl Růžička odsouzen k doživotnímu těžkému žaláři, peněžitému trestu ve výši 20 000 Kčs, konfiskaci veškerého majetku a odnětí občanských práv po dobu deseti let. Po svém odsouzení prošel věznicemi Praha-Pankrác, Plzeň-Bory, Pardubice, Leopoldov a uranovými pracovními tábory na Jáchymovsku a Příbramsku. Podmínečně propuštěn byl na amnestii prezidenta republiky v květnu 1960. Z rozhodnutí Městského soudu v Praze byl v roce 1990 rehabilitován.

Prameny:

  • ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-1205 Hradec Králové.
  • NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, nezpracováno, osobní spis Bohuslava Růžičky.
  • NA, f. Státní prokuratura Praha, nezpracováno, sp. zn. Pst I 1096/50.
  • NA, f. Státní soud Praha, nezpracováno, sp. zn. Ts I/I 90/50.

Literatura:

  • PTÁČEK, Josef: Perzekuce občanů okresu Chrudim v letech 1948–1989. Političtí vězni-hrdinové III. odboje. KPV – okresní pobočka 19, Chrudim 2006.

-jin-