JANEČEK, Mirko (21. 1. 1927 Bratislava)

zemědělský inženýr, vydavatel Kanadských listů (Hlasu nových) Narodil se v Bratislavě, ale již ve třech letech se vrátil s rodiči do Pardubic, kde také maturoval. V Praze navštěvoval Vysokou školu zemědělského a lesnického inženýrství při ČVÚT, za kterou se v únoru 1948 s dalšími dvaceti studenty zúčastnil studentského pochodu k prezidentu Edvardu Benešovi. V té době byl za ČSSD členem výboru Spolku posluchačů zemědělského a lesního inženýrství. Následovalo vyloučení z fakulty a odchod do exilu. V německém utečeneckém táboře v Ludwigsburgu vedl smíšený skautský oddíl a účastnil se činnosti Masarykovy exilové univerzity. Prostřednictvím dr. Edvarda Táborského se dostal do Švédska, kde v Uppsale pokračoval ve studiích na Královské zemědělské koleji. V květnu 1951 odjel do Kanady, kde v roce 1956 dokončil vysokoškolská studia. Přispíval zde do různých exilových periodik. V roce 1961 byl M. Janeček v Kanadě přijat do služeb federálního ministerstva pro imigraci, kde působil až do svého odchodu do důchodu v roce 1988. V roce 1966 začal pod pseudonymem Jan Doubrava vydávat čtrnáctideník, od roku 1968 měsíčník Hlas nových, který od roku 1973 nesl název Kanadské listy. Tento časopis se stal jedním z nejvýznamnějších exilových periodik, vynikal množstvím biografických článků o účastnících druhého i třetího odboje. Na konci roku 2008 M. Janeček vydávání Kanadských listů ukončil. Za svou práci obdržel řadu vyznamenání, mezi nimi medaili M. R. Štefánika, ocenění Royal Air Force nebo nejvyšší skautské vyznamenání Řád Stříbrného Vlka.

Literatura:

  • Kanadské listy (Hlas nových). Mirko Janeček, Toronto (Mississauga) 1966–2008.
  • Ročenka Kanadských listů 2009. Mirko Janeček, Mississauga 2009.
 
  • FORMANOVÁ, Lucie – GRUNTORÁD, Jiří – PŘIBÁŇ, Michal: Exilová periodika. Katalog periodik českého a slovenského exilu a krajanských tisků vydávaných po roce 1945. Nakladatelství Ježek ve spolupráci s Libri prohibiti, Praha 1999, s. 102–103.

-jin-