Jan Roháč z Dubé

odbojová organizace působící v roce 1949 v Jablonci nad Nisou Odbojová organizace Jan Roháč z Dubé, která působila od května do prosince 1949 v okolí Jablonce nad Nisou, byla založena strážmistrem SNB Jaroslavem Štadtherrem. Do odbojové činnosti této skupiny se zapojilo 36 lidí, převážně „vyakčněných“ členů SNB. Orientovali se převážně na sabotážní činnost, konkrétně na destrukci železničních a tramvajových tratí v Liberci a Jablonci nad Nisou. Členové skupiny se údajně připravovali na státní převrat a k tomuto účelu shromažďovali zbraně a střelivo. Vytvářeli seznamy členů KSČ, kteří měli být v průběhu převratu zlikvidováni, a rozšiřovali protikomunistické letáky. Antonín Beršík plánoval vydávat noviny, které by veřejnost informovaly o komunistických zločinech. Na základě instrukcí od Jaroslava Kolína rozšiřovali pastýřské listy a vytvářeli spojení mezi konzistoří a farami. J. Štadtherr navázal za pomoci Karla Fiegra spojení s odbojovou organizací Bedřicha Judytky, který navrhl vzájemnou koordinaci akcí. Členové skupiny byli souzeni ve dvou procesech. J. Štadtherr a A. Beršík byli souzeni v procesu „Weiland Emil a spol.“. V čele Státního soudu stanul JUDr. Karel Trudák. Jednalo se o jeden z procesů navazujících na kauzu „dr. Horáková Milada a spol.“. Jaroslav Štadtherr byl odsouzen k trestu odnětí svobody na doživotí. A. Beršík byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 25 let. Tresty na svobodě byly doprovázeny finančními tresty, konfiskací majetku a ztrátou občanských práv. Zbytek skupiny byl souzen v procesu „Šklubal Rudolf a spol.“. V čele Státního soudu zasedl JUDr. Jiří Štella, státní prokuraturu zastupovali stejně jako v předchozí kauze JUDr. Pavel Barbaš a František Janda. Tresty se pohybovaly od čtyř do 25 let odnětí svobody v celkové výši 519 let. Obžalovaným byly uloženy finanční tresty, byl jim zkonfiskován majetek a ztratili občanská práva.

Prameny:

  • ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-2413 Ústí nad Labem.
  • NA, f. Ministerstvo spravedlnosti, nezpracováno, Klosův archiv.
  • NA, f. Státní prokuratura Praha, nezpracováno, sp. zn. Spt I 994/50; sp. zn. Spt I 995/50.
  • NA, f. Státní soud Praha, nezpracováno, sp. zn. Or I/VII 111/50; sp. zn. Or I/V 60/50.

Literatura:

  • JOKLOVÁ, Kateřina: Politické procesy 50. let. Kauza Emil Weiland a spol. Diplomová práce, Technická univerzita v Liberci, Liberec 2008.
 
  • JOKLOVÁ, Kateřina: Politický proces Emil Weiland a spol. In: Vysokoškoláci o totalitě. Sborník oceněných studentských prací 2009, Praha 2010, s. 153–184.
  • KOČOVÁ, Kateřina: Paměť Liberecka I. – Příběh Růženy Koškové-Krásné. In: Fontes Nissae. Prameny Nisy. Regionální historický sborník, č. V., Liberec 2004, s. 272–293.

-kj-