Hlas domova

čtrnáctideník vydávaný v Austrálii exulantem Františkem Váňou

Nadstranický nejvýznamnější exilový časopis v Austrálii, který měl široký ohlas i mimo australský kontinent. Byl založen v roce 1950 Josefem Rýparem, od července 1951 až do svého zániku v roce 1979 byl redigován Františkem Váňou. V době jeho vzniku australské zákony nepřipouštěly vydávání periodik v jiném jazyce než v angličtině, a proto byl původně koncipován jako hromadný dopis. První oficiální číslo vyšlo až 23. července 1951, od května 1955 vycházel časopis tiskem (předtím jen jako rozmnožený strojopis) v novinovém formátu. Obsah tvořily zprávy z Československa, zprávy o českých exulantech ve světě a informace o krajanských spolcích v Austrálii (rubriky Československo ve zkratce, Krátce z exilu, Ze dne na den, Čechoslováci v zahraničí). Nepravidelně vycházela příloha Cesta obsahující rozsáhlejší publicistické a kulturní příspěvky. V roce 1968 byla otevřena rubrika Dopisy z Prahy, v sedmdesátých letech rubriky Kalendář Hlasu domova a Zprávy Rady svobodného Československa. Vedle stálých redaktorů a autorů Václava Michla, F. Váni a Karla Wendta příležitostně přispívali např. Ferdinand Peroutka (např. studie o problematice sudetských Němců), Ladislav Radimský, Alois Rozehnal či Pavel Tigrid.

Literatura:

  • Hlas domova. Československé noviny. František Váňa. Richmond, Melbourne 1951–1979.
  • 25 let Hlasu domova 1950–75. Melbourne 1975.
 
  • FORMANOVÁ, Lucie – GRUNTORÁD, Jiří – PŘIBÁŇ, Michal: Exilová periodika. Katalog periodik českého a slovenského exilu a krajanských tisků vydávaných po roce 1945. Nakladatelství Ježek ve spolupráci s Libri prohibiti, Praha 1999, s. 23–25.

-jach-