Český boj za svobodu a demokracii

občasník (měsíčník) vydávaný ve Velké Británii Českým národním výborem

Pravicově a konzervativně orientovaný tištěný časopis redigoval právník a bývalý diplomat Karel Locher, v exilu dlouholetý tajemník Českého národního výboru. Obsahem byly politické zprávy a komentáře (rubrika Z domova a ze světa), informace o českém exilovém hnutí v různých státech (rubrika Hlídka Českých národních skupin) a informace dokumentující činnost ČNV a jím zastřešovaných exilových skupin. Časopis vedl soustavnou kampaň proti představitelům poválečné československé Národní fronty, kteří byli po únoru 1948 politicky aktivní v exilu. Mezi přispěvatele patřili vedle redaktora např. Jan Antonín Baťa, Vladimír Ležák-Borin, Karel Brušák, Stanislav Berton-Brzobohatý, Rudolf Kopecký, Lev Prchala.

Literatura:

  • Český boj za svobodu a demokracii. List Českého národního výboru v Londýně (Měsíčník českého hnutí za svobodu). Český národní výbor v Londýně, Londýn 1948–1951; 1957–1959.
 
  • FORMANOVÁ, Lucie – GRUNTORÁD, Jiří – PŘIBÁŇ, Michal: Exilová periodika. Katalog periodik českého a slovenského exilu a krajanských tisků vydávaných po roce 1945. Nakladatelství Ježek ve spolupráci s Libri prohibiti, Praha 1999, s. 321–322.

-jach-