Správa pro politicko výchovnou, vzdělávací, kulturní a propagační činnost FMV- krycím názvem: IX. správa

Správa pro politicko výchovnou, vzdělávací, kulturní a propagační činnost federálního ministerstva vnitra byla poprvé zmíněna vrozkazu ministra vnitra ČSSR č. 12 „Stanovení odpovědnosti za řízení útvarů federálního ministerstva vnitra“ z 14. června 1979 jako útvar FMV přímo řízený ministrem vnitra; další RMV ČSSR č. 13 „Organizace federálního ministerstva vnitra, útvarů Sboru národní bezpečnosti řízených ministrem vnitra Československé socialistické republiky, útvarů vojsk ministerstva vnitra, odpovědnost za jejich řízení a vymezení pravomoci náměstků ministra vnitra ČSSR“ z 4.července 1979 kromě přidělení krycího označení „IX. správa“ vyjmenoval správě podřízená školská zařízení Sboru národní bezpečnosti: Praporčickou a důstojnickou školu SNB Svatý Jan pod Skalou, Praporčickou školu SNB Brno, Jazykovou školu FMV Praha, Vzdělávací institut FMV Pardubice a Vzdělávací institut SNB Jihlava. Ke zřízení IX.správy FMV však došlo až k 1. říjnu 1977, vydáním Nařízení ministra vnitra ČSSR č. 28/1977, kterým do ní byla začleněna správa pro politickovýchovnou práci federální správy Veřejné bezpečnosti, tiskový odbor sekretariátu federálního ministerstva vnitra, správy vědy a školství FMV (kromě odboru vědy) a redakce časopisu pohraničník a Stráž vlasti.

Správa pro politicko výchovnou, vzdělávací, kulturní a propagační činnost FMV a jí podřízená školská zařízení SNB zanikla při poslední reorganizaci federálního ministerstva vnitra; k 1. srpnu 1988 převzala odbor sdělovacích prostředků, odbor kulturně propagační, včetně Ústřední hudby IX. správy vnitřní a organizační správa FMV a kádrová správa FMV odbor politicko výchovné práce IX. správy. K 1. září 1989 byl do nově zřízeného politického odboru federálního ministerstva vnitra převeden II. odbor kádrové správy FMV i oddělení kultury a propagace VOS FMV, stejně jako redakce časopisů „Pohraničník–Stráž vlasti“ a „Bezpečnost“, Ústřední hudba FMV a Muzeum Sboru národní bezpečnosti a vojsk ministerstva vnitra.