Ústav pro studium totalitních režimů zveřejňuje seznamy kádrových příslušníků I. a II. správy SNB

Praha 9. listopadu 2009

– Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek připravily v den 20. výročí pádu Berlínské zdi prezentaci nových přírůstků na webových stránkách, věnovaných událostem listopadu 1989 v Československu.