Ústav vydal novou publikaci

Monografie Jana Kalouse Štěpán Plaček. Život zpravodajského fanatika ve službách KSČ se zabývá nejen Plačkovou kariérou na předúnorovém ministerstvu vnitra, ale přibližuje také jeho mladá léta, nezlomné komunistické přesvědčení, věznění v 50. letech i život po propuštění až do 90. let…