Usnesení Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Praha 25. listopadu

– Rada Ústavu pro studium totalitních režimů nepovažuje vydání a prezentaci publikace „Občanské fórum, den první“ včetně informací v ní obsažených za „manažerské a profesní selhání“ ze strany Ústavu pro studium totalitních režimů…