Unikátní kufr se díky badatelům ÚSTR stal „předmětem měsíce“ Židovského muzea

Ústav pro studium totalitních režimů předal v červenci loňského roku do sbírky Židovského muzea v Praze artefakt, který ilustruje pohnuté poválečné osudy československé židovské obce – kufr s tajnou schránou. Ten využíval Evžen Liebermann k podzemní činnosti v rámci československé Židovské obce v 50. letech. Pan Liebermann byl za svou činnost odsouzen k sedmi letům vězení, předtím si ovšem prošel i sovětským gulagem. Unikátní kufr se nyní stal „předmětem měsíce“ Židovského muzea. O samotném předání kufru a jeho historii se dočtete v naší starší zprávě.