ÚMRTÍ: Romský aktivista Čeněk Růžička (76), držitel Ceny ÚSTR

S velkým zármutkem jsme přijali zprávu, že v pátek 9. prosince náhle zemřel předseda Výboru pro odškodnění romského holocaustu v ČR pan Čeněk Růžička (76). Přibližně od roku 1997 se soustavně věnoval připomínání romského holocaustu, bojoval za likvidaci vepřína na místě bývalého koncentračního tábora v Letech u Písku a věnoval se také přednáškové a výstavní činnosti. V prosinci 2017 mu byla udělena cena Alice Garrigue Masarykové od velvyslance USA Stephena Kinga za neúnavnou podporu obětem romského holocaustu a za jeho dlouholetý boj za vybudování důstojného památníku na místě koncentračního tábora v Letech u Písku. „Je to právě Čeněk Růžička, který se měrou vrchovatou zasloužil i o to, že vepřín v Letech je dnes již minulostí a taktéž, že se v hlavním městě začíná budovat specializované pracoviště Muzea romské kultury – Centrum Romů a Sintů v Praze,“ uvedlo v této souvislosti muzeum na svých stránkách. Čeněk Růžička byl aktuálně členem i komise, která vybírá budoucí architektonickou podobu Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách v Letech u Písku.

Narodil 28. října 1946 v Liberci do starého romského rodu, usazeného v českých zemích několik staletí. Oba jeho rodiče byli v letech 1942-1943 internováni v táboře v Letech u Písku, matku Alžbětu Růžičkovou deportovali do Osvětimi, otec Jan skončil v koncentračním táboře Dora. Jejich příbuzní romský holocaust nepřežili. Po válce žila rodina kočovným životem až do jeho úředního zákazu na konci 50. let. Poté se usadila v Hořicích. Čeněk Růžička se po základní škole vyučil v oboru kamenictví v Lipnici nad Sázavou. V učení se mu dařilo, a tak ještě absolvoval půlroční studium na sochařské škole v Hořicích. Poté nastoupil do kamenolomu v Ostroměři, kde působil až do roku 1989. Po sametové revoluci devět let podnikal v oboru starožitnictví.


Zleva nahoře: Čeněk Růžička přebírá v roce 2017 z rukou velvyslance USA v České republice Stephena Kinga cenu Alice Garrigue Masarykové/ Rodinné foto Růžičků na konci 40. let / Čeněk Růžička „bourá“ vepřín v Letech u Písku v červenci 2022

V roce 1997 seznámil německý novinář Marcus Pape Růžičku s informacemi o romském holocaustu na našem území a o romském koncentračním táboře v Letech u Písku, jímž prošla i jeho matka. „Otec ani matka o těchto věcech nikdy nemluvili, že byl nějaký koncentrační tábor pro Romy na českém území… to vůbec. (…) Maminka zůstala z celého rodu sama, bylo to pro ni trauma až do konce života. Trauma se jí zvýšilo, když začaly skinheadské útoky a bylo to v televizi, tak dost často plakala. My jsme to hlídali, aby na to nekoukala,“ vzpomínal před lety pro Paměť národa. Od roku 1997 začal vyhledávat veškeré informace a již následující rok založil občanské sdružení pro odškodnění romského holocaustu. „Postupem času jsem se dostával k různým archivním materiálům. V poslanecké sněmovně jsem spolupořádal veřejné slyšení. Pořádám výstavy o romském holocaustu, byla i v Evropském parlamentu v Bruselu, tam to vidělo nějakých 400-500 poslanců, včetně těch našich.“

Čeněk Růžička obdržel v roce 2019 Cenu Ústavu pro studium totalitních režimů za svobodu, demokracii a lidská práva v kategorii za mimořádný přínos k reflexi novodobých dějin. Letos v červenci se zúčastnil bourání vepřína v Letech u Písku. Zemřel náhle ve věku 76 let na selhání srdce 9. prosince 2022. Vyjadřujeme rodině i jeho spolupracovníkům upřímnou soustrast.V srpnu letošního roku nad modelem Památníku holokaustu Romů a Sintů v Čechách v Letech u Písku / Vzácný snímek z roku 1998 při prvních setkáních v Letech u Písku / S ostatními laureáti Ceny ÚSTR 2019 před slavnostním ceremoniálem s tehdejším ředitelem ÚSTR Hazdrou / Čeněk Růžička při přednášce v Brně v roce 2020

Připravil MARTIN VACEK

Foto Paměť národa, Velvyslanectví USA v ČR, rodinný archiv, Muzeum romské kultury (4x) a ÚSTR