ÚMRTÍ: Novinář Pavel Pecháček (82)


(Vlevo) Na oslavě 50. výročí RFE/RL v roce 2001 u Míčovny na Pražském hradě spolu s Olgou Kopeckou-Valeskou, kardinálem Miroslavem Vlkem a redaktorem Jiřím Slavíčkem

Ve věku 82 let zemřel v USA v pondělí 16. ledna Pavel Pecháček. Novinář a manažer byl přes 12 let ředitelem a později prezidentem československého a českého oddělení Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RL) v Mnichově i v Praze. Předtím pět let vedl československé vysílání Hlasu Ameriky ve Washingtonu. Pod jeho vedením obdržela Svobodná Evropa řadu vyznamenání od českých i zahraničních organizací.

Pavel Pecháček se narodil 2. července 1940. Jeho otcem byl novinář Jaroslav Pecháček, který byl v době jeho narození vězněn za protifašistický odboj a po válce emigroval i s manželkou do Německa, a proto se o něj, a další dva sourozence, starala babička. Po střední škole zpočátku pracoval jako pomocný dělník v Kovodělném podniku v Praze, po absolvování základní vojenské služby vystudoval DAMU. V roce 1968 emigroval do západního Německa a začal pracovat pro rozhlasovou stanici Svobodná Evropa v Mnichově. Z důvodu personálního zeštíhlování stanice z ní byl v roce 1974 propuštěn. Uspěl však v konkurzu Hlasu Ameriky, přestěhoval se proto s rodinou do USA a v listopadu 1974 získal americké občanství. V Hlasu Ameriky setrval až do roku 1989, kdy pět let stále v jeho čele. V roce 1989 se Pavel Pecháček ujal řízení českého vysílání Svobodné Evropy, které skončilo v roce 1994. Nicméně s českou redakcí přešel do nově zřízeného vysílání nazvaného Český rozhlas 6 / Rádio Svobodná Evropa, kde zastával funkci šéfredaktora. S jeho přispěním se Rádio Svobodná Evropa přestěhovalo v polovině devadesátých let z Mnichova do Prahy. Pecháček byl také jedním z iniciátorů vzniku Ceny Ferdinanda Peroutky, jejímž smyslem je zvýšit prestiž práce novinářů a publicistů. Roku 2012 se stal čestným občanem města Kopřivnice. Pavel Pecháček zemřel po delší nemoci.

Pavlu Pecháčkovi se věnovalo několik článků v časopise Paměť a dějiny od historika Prokopa Tomka – v čísle 2008/3 to byl Příběh Jaroslava a Pavla Pecháčkových (Na vlnách Rádia Svobodná Evropa) a  v roce 2014/1 vyšel materiál o sledování ředitele čs. redakce Hlasu Ameriky Pavla Pecháčka v červnu 1986 v Praze (Akce Pecka).


Pavel Pecháček s Pavlem Tigridem (vlevo) a Lídou Rakušanovou

Zpracoval MARTIN VACEK

Foto archiv Prokopa Tomka a Lídy Rakušanové