UDÁLOST: Vyznamenání účastníkům třetího odboje


Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, doc. Ladislav Kudrna, se zúčastnil slavnostního předání vyznamenání účastníkům třetího odboje, které se uskutečnilo v Konferenčním sále Vojenského klubu v Praze. Oceněno bylo celkem 39 osobností, mužů a žen, kteří různými formami bojovali proti komunistickému režimu – například šířením letáků nebo organizací protestních akcí. „Až na jednu výjimku jste vlastně nebyli žádní vojáci či partyzáni, přesto z vás měli komunisté strach. Vašimi zbraněmi nebyly pistole a pušky, ale odvaha postavit se za svou pravdu. Důsledně jste trvali na morálních hodnotách, respektu k základním lidským právům, na svobodě slova či vyznání. Jenže právě těch se diktátoři bojí nejvíc,” řekla na úvod svého projevu k oceněným ministryně Černochová.

Mezi oceněnými je třeba Michal Blažek za dlouhodobé protikomunistické aktivity, které spočívaly v rozšiřování petic mimo jiné na podporu nespravedlivě stíhaných. Dále Miloslava Slavíčková, jež se v boji proti komunistickému režimu v Československu angažovala ze Švédska. In memoriam byl také oceněn generálmajor Alexandr Korda. Podílel se na založení odbojové skupiny armádních důstojníků a předával zprávy vojenského charakteru lidem, kteří byli ve spojení s agenty demokratických zemí. Korda byl v roce 1949 odsouzen komunistickým režimem za vlastizradu na doživotí, během věznění zemřel. Posmrtně byl certifikát udělen také Gabriele Kleinové, která pomáhala lidem spolupracujícím se zahraniční rozvědkou. „Díky vám se dnes můžeme těšit svobodě, po které jste tehdy toužili. Komunistický režim padl, protože jste nepolevili, a nebylo vás málo. To dokazuje také počet osvědčení o účasti v třetím odboji, která byla dosud vydána. Je vás už přes dva tisíce. A já jsem moc ráda, že zde dnes poznávám naše další hrdiny,” řekla Jana Černochová, která ocenění předávala.

Každý z oceněných dostal pamětní odznak a dekret. Pamětní odznak obsahuje symbol českého lva, nápis ODBOJ A ODPOR 1948-1989 a symbol v podobě plasticky vystouplého reliéfu ostnatého drátu. Na zadní straně pamětního odznaku je umístěno číslování. Ministerstvo oceňuje účastníky třetího odboje pravidelně, jako vyjádření úcty a vděčnost ženám a mužům, kteří v období komunistické totalitní moci s nasazením vlastních životů, osobní svobody i majetku aktivně bránili hodnoty svobody a demokracie. Počet vydaných osvědčení o účasti ve třetím odboji přesáhl už 2000 osob. „Ústav pro studium totalitních režimů se od přijetí zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, aktivně podílí na zpracování stanovisek, sloužících k vydání osvědčení,“ připomněl na setkání ředitel ÚSTR Ladislav Kudrna.

Podle MO zpracoval MARTIN VACEK

Foto: MO / Jan Schejbal