UDÁLOST: Výstava Králové Šumavy v Schönsee zahájena


V rámci projektu Kultura bez hranic – setkávání Čechy-Bavorsko byla v úterý 17. ledna v německém Schönsee v tamním Centru Bavaria Bohemia zahájena výstava Králové Šumavy – Könige des Böhmerwaldes. Na dvoujazyčných panelech se mohou návštěvníci seznámit s osudy převáděčů a kurýrů v době komunistické totality, kteří dokázali překonat takzvanou železnou oponu.

Úvodní slovo, ale i odbornou přednášku o celé problematice převaděčství přednesl za Ústav pro studium totalitních režimů 1. náměstek ředitele JUDr. Kamil Nedvědický. Za Centrum Bavaria Bohemia vystoupili ředitelka Dr. Veronika Hofinger a Ivana Danisch. Krátkou zdravici připojil i člen rady Plzeňského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Ing. Libor Picka. Publikum se v následné intenzívní diskuzi zajímalo nejen o tématiku výstavy, ale i o současnou situaci v České republice a možnosti česko-bavorské a česko-německé spolupráce v oblasti zkoumání minulosti.  Téma přeshraniční spolupráce a vzájemného pochopení, či výkladu dějin, se těší velkému zájmu ze strany politické reprezentace, odborníků, ale i obyvatel. I z tohoto důvodu byla koordinátorkou pro mezinárodní spolupráci Ústavu pro studium totalitních režimů Dr. Andreou Seelich předjednána další spolupráce obou institucí.

Výstava v krásně adaptovaných prostorách bývalého obecního pivovaru potrvá v německém příhraničním městečku Schönsee do 31. března 2023. Katalog k výstavě je k dispozici ke stažení zde: Králové Šumavy – Könige des Böhmerwaldes.

Připravila ANDREA SEELICH

Foto Ondřej Pertržilka / ÚSTR