STALO SE: ÚSTR jednal s polskými paměťovými institucemi


Polský Ústav národní paměti je pro naši instituci u našich severních sousedů klíčovým partnerem (foto Mikołaj Bujak / IPN)

Jednou z priorit Ústavu pro studium totalitních režimů je posílení mezinárodních kontaktů. Zástupci ÚSTR – ředitel Ladislav Kudrna, 1. náměstek Kamil Nedvědický a historik Petr Blažek – se koncem ledna zúčastnili jednání s polskými paměťovými institucemi ve Varšavě. Opět se potvrdilo, že zahraniční partneři velmi vítají zájem Ústavu pro studium totalitních režimů o spolupráci na mezinárodním poli.

První pracovní jednání při návštěvě Polska se uskutečnilo v dopoledních hodinách 26. ledna 2023 s ředitelem Muzea prokletých vojáků a politických vězňů PLR (Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL) dr. Filipem Musiałem. Ve stejný den dopoledne následovalo setkání s vedením Katyňského muzea (Muzeum Katyńskie), ředitelem dr. Sławomirem Frątczakem a jeho zástupcem dr. Bartłomiejem Bydońem. Vedení obou muzeí přislíbilo pomoc při tvorbě plánované výstavní expozice Ústavu pro studium totalitních režimů a připravovaných konferencí.

 

Při dvoudenní pracovní návštěvě Polska vedly první kroky našich zástupců do Muzea prokletých vojáků a politických vězňů PLR, kromě setkání s jeho ředitelem Filipem Musiałem, došlo i na prohlídku celé expozice (foto archiv Petra Blažka a ÚSTR)Při setkání s vedením Katyňského muzea, jmenovitě s ředitelem Sławomirem Frątczakem, získal ÚSTR příslib pomoci při tvorbě plánované výstavní expozice a připravovaných konferencí. Po prohlídce muzea se naši vyslanci zastavili a uctili památku Richarda Siwiece před bývalým Stadionem Desetiletí (foto archiv Petra Blažka a ÚSTR)

Odpoledne 26. ledna následovalo přátelské setkání s předsedou Ústavu národní paměti (Instytut Pamięci Narodowej) dr. Karolem Nawrockim a jeho týmem. Polský ústav je pro naši instituci u našich severních sousedů klíčovým partnerem. Pracuje v něm okolo 3000 zaměstnanců – nejen ve Varšavě, ale také v mnoha regionálních pobočkách. Věnuje se uspořádání, digitalizaci a zpřístupňování archivních dokumentů, vydává každoročně stovky publikací, pořádá desítky konferencí, výstav a mnoho dalších veřejných akcí. Vedení Ústavu pro studium totalitních režimů jednalo o konkrétní spolupráci při překladech svých publikací do polštiny a angličtiny a participaci IPN na připravované mezinárodní konferenci, kterou organizujeme v letošním roce, a na projektech týkajících se Mnichova 1938, srpna 1968 a transformace z totalitního režimu. Stejně tak se řešily otázky týkající se vlastnictví pomníku Richarda Siwiece v Siwiecově ulici v Praze, kdy IPN přislíbilo plnou součinnost.

Ve večerních hodinách téhož dne se ještě uskutečnilo jednání se zástupcem ředitele Muzea Varšavského povstání (Muzeum Powstania Warszawskiego) dr. Pawelem Ukielskim, který nabídl pomoc při realizaci plánované muzejní expozice našeho ústavu.Vedení ÚSTR jednalo s polským Ústavem národní paměti (IPN) o konkrétní spolupráci při překladech svých publikací do polštiny a angličtiny a spolupráci na připravované mezinárodní konferenci. Prakticky vyzkoušelo i virtuální hru bitvy na Visle (foto Mikołaj Bujak / IPN)

Muzeem Varšavského povstání provedl zástupce naší instituce jeho ředitel Pawel Ukielski, dominantním exponátem rozsáhlé expozice muzea je především americký letoun Liberator B24 (foto archiv ÚSTR)

V podobném pracovním tempu se odehrál i další den návštěvy Polska. Dopoledne 27. ledna se uskutečnilo setkání s ředitelem Vojenské historické kanceláře gen. Kazimierze Sosnkowského (Wojskowego Biura Historycznego im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego) prof. Sławomirem Cenckiewiczem a jeho kolegy. Tématem jednání bylo polské vydání publikací Ústavu pro studium totalitních režimů a participace vojenských historiků na pražských konferencích. Poslední jednání ten samý den proběhlo se zástupci instituce Evropská síť Paměť a solidarita (European Network Remembrance and Solidarity) – ředitelem Rafałem Rogulským a prof. Janem Rydelem. Při tomto setkání se probírala vzájemná účast na připravovaných akcích včetně mezinárodní konference týkající se mýtu sovětského osvobození střední a východní Evropy, včetně Pobaltských států.
Tématem jednání s Vojenskou historickou kanceláří gen. Kazimierze Sosnkowského, jmenovitě s jejím ředitelem Sławomirem Cenckiewiczem (na prvním snímku), bylo polské vydání publikací ÚSTR a participace vojenských historiků na pražských konferencích. Hostitelé našim zástupcům rovněž představili sovětskou strategickou mapu s předpokládaným napadením Východního bloku uskupením NATO. Na závěr dvoudenní pracovní cesty proběhlo rovněž jednání se zástupci instituce Evropská síť Paměť a solidarita – ředitelem Rafałem Rogulským a prof. Janem Rydelem (foto archiv Petra Blažka a ÚSTR)

Zpracovalo Tiskové oddělení ÚSTR