UDÁLOST: Uctění památky státníka A. Švehly


U příležitosti připomínky vzniku samostatného Československa a oslav státního svátku České republiky uspořádal Spolek Antonína Švehly slavnostní shromáždění k uctění památky státníka Antonína Švehly (1873-1933) u jeho busty v parku Plískava v Městské části Prahy 15.

Politik Švehla patřil k takzvaným pěti mužům 28. října. Spolu s Aloisem Rašínem, Jiřím Stříbrným, Františkem Soukupem a Vavrem Šrobárem se podílel na vyhlášení samostatného československého státu, výrazně se rovněž zasadil o znění první československé ústavy, která se stala předlohou pro současnou českou ústavu z roku 1993. Švehla byl předsedou tří československých vlád, předsedou agrární strany a hostivařským statkářem. V roce 2018 mu prezident republiky ČR udělil in memoriam Řád Bílého lva občanské skup. I. třídy za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky.

Pozvání na slavnostní shromáždění ve čtvrtek 27. října přijal také ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů docent Ladislav Kudrna, který v projevu mj. uvedl: „V osobě Antonína Švehly zůstává odkaz na politiku v dobrém slova smyslu, dovolím si říci ve smyslu masarykovské, každodenní práce, ale především v odkazu Antonína Švehly přetrvává odkaz úcty k člověku a úcty k půdě. Nebylo náhodné, že pro komunisty představovala agrární strana největšího nepřítele, jelikož ztělesňovala právě úctu k bohatství našich předků, k půdě a jednotlivci, který ji obdělával. Osobně považuji kolektivizaci za největší genocidu půdy a duše. Komunistická kolektivizace znamenala rozvrácení zemědělského stavu, rozvrácení hospodářství a přetrhání po staletí budovaných sociálních vazeb. Je proto nutné připomínat si osobnosti typu Antonína Švehly, které nám ukazují, že svoboda není nic automatického.“

Vedle ředitele ÚSTR se slavnostního aktu zúčastnili i další osobnosti z kulturní, veřejné a akademické sféry, například senátorka a radní hl. města Prahy paní JUDr. Hana Kordová Marvanová. Během shromáždění zazněla nejen česká státní hymna, ale třeba i oblíbené masarykovské Ach, synku, synku. Čestnou stráž držel Sbor selských jízd Jana Žižky z Trocnova.Připravil MARTIN VACEK