UDÁLOST: Tabulka Poslední adresy pro odbojáře HovorkuTabulkou Poslední adresy byla ve čtvrtek 1. prosince ve Zlíně připomenuta památka protinacistického a protikomunistického odbojáře Štěpána Hovorky (51), který byl zastřelen 1. prosince 1949 v Pečkách na Kolínsku po zátahu Státní bezpečnosti. Pamětní plaketa byla umístěna na dům jeho poslední adresy ve Zlíně v ulici Na Výsluní 324 za přítomnosti příbuzných, senátora Ing. Tomáše Goláně a zástupců Ústavu pro studium totalitních režimů. Ve zlínské Krajské knihovně Františka Bartoše poté následovala veřejná beseda o podobách třetího odboje, na níž promluvil historik ÚSTR Mgr. Michal Louč.

Štěpán Hovorka měl odvahu postavit se nacistické i komunistické totalitě. Za války bojoval s partyzány proti nacistům, proti komunistům pak vedl zase zpravodajskou válku. Zakládal mrtvé schránky, do kterých vkládal zpravodajské informace, třeba o strategických objektech v tehdejším Gottwaldově. Na podzim 1949 skupinu prozradil dvojitý agent. Tehdy se otec se svými dvěma dcerami setkal naposledy. Bylo to pár minut, na které nikdy nezapomněly. „Přišel se rozloučit, že bude v příštích dnech odcházet do Německa,“ uvedla pro Českou televizi starší z nich Maria Čechová (96). „Že se ozve, až bude za hranicí, jenomže, bohužel, na to už nedošlo,“ dodala její sestra Ludmila Klinkovská (93).

Prvního prosince 1949 příslušníci StB obklíčili mrtvou schránku ve středočeských Pečkách. Došlo k zatýkání. Štěpán Hovorka se bránil se zbraní v ruce a byl na místě zastřelen. Obě dcery i s rodinami pak režim desítky let perzekuoval (represe silně zasáhly celou rodinu a širší příbuzenstvo, dcery i jejich manželé byli opakovaně vyhozeni z práce, jejich dětem nebylo umožněno studovat), na nezájem dlouho narážely i po listopadu 1989. Uspěly až letos. Na poslední adrese ve Zlíně má nyní hrdinný odbojář Štěpán Hovorka symbolickou tabulku, od letošního srpna pak i důstojný hrob v Pečkách.
Instalaci tabulky Poslední adresy iniciovali příbuzní odbojáře Hovorky, vlevo nahoře tabulku připevňuje pravnuk, vnučka a senátor Tomáš Goláň, který pietní akci podpořil svou účastí a vzdal čest Hovorkovi i jeho potomkům. Slavnostního aktu se zúčastnily i obě Hovorkovy dcery Ludmila (93) a Maria (96). Ve zlínské knihovně poté následovala veřejná beseda o podobách třetího odboje, na níž promluvil historik ÚSTR Michal Louč.

Zpracoval MARTIN VACEK

Foto Ondřej Petržilka / ÚSTR