UDÁLOST: Skupina bratří Mašínů se dočkala osvědčení protikomunistického odboje

Téměř pět let trvalo vyřízení žádosti o vydání osvědčení pro účastníky odboje a odporu proti komunismu Ctiradu Mašínovi, Milanu Paumerovi, Václavu Švédovi a Zbyňku Janatovi, kteří se počátkem 50. let minulého století postavili komunistickému režimu se zbraní v ruce. Ve čtvrtek 30. června 2022 toto osvědčení Ministerstvo obrany ČR všem čtyřem odbojářům oficiálně vydalo.

Stalo se to symbolicky v den, kdy jsme si připomněli 80. výročí úmrtí Josefa Mašína z legendární odbojové skupiny Tři králové a otce dvou členů skupiny proti komunismu. Žádost podaly spolky Centrum pro dokumentaci totalitních režimů a Pocta Mašínům a osvědčení si slavnostně převzaly v prostorách Parlamentu České republiky z rukou ředitele odboru pro válečné veterány ministerstva obrany Pavla Kuglera. Zároveň byli všichni zmínění nominováni dolní komorou Parlamentu České republiky na nejvyšší státní vyznamenání, které uděluje prezident republiky.

„Moc mě těší, že ministerstvo obrany vydalo tato osvědčení čtyřem členům skupiny bratrů Mašínů,“ řekl jeden z iniciátorů žádostí pro uvedené odbojáře, historik PhDr. Petr Blažek z ÚSTR. „Je to podle mého názoru skutečně přelomová věc. Bratři Mašínové byli vyznamenáni sice už po válce jako účastníci druhého odboje, dostali čestnou plaketu od premiéra Topolánka, nejvyšší vojenský řád – vyznamenání Zlaté lípy – od ministra obrany Alexandra Vondry, ale tohle je přece jen ještě významnější ocenění. Jedná se o výsledek správního řízení, které je velmi dlouhodobé, které zkoumá všechny aktivity, jež tito konkrétní lidé učinili a na základě toho všeho vydá jasné rozhodnutí, že všichni jsou podle zákona účastníky třetího odboje. A že jím náleží úcta.“ Dodal, že zmíněné spolky mají na ministerstvu obrany podány ještě další žádosti na získání stejného osvědčení pro další odbojáře. Před třemi lety bylo osvědčení pro účastníky odboje a odporu proti komunismu vydáno Zdeně Mašínově, matce bratrů Mašínových a zbrojíři skupiny Vladimíru Hradcovi a jeho rodičům Miladě a Josefu Hradcovým.

Slavnostního aktu se na půdě Parlamentu ČR účastnila i Zdena Mašínová, sestra bratrů Mašínových, která uvedla: „Musím říct, že jsem úplně u vytržení z tohoto okamžiku, kdy se do mých rukou dostávají tato ocenění (…) Vím, jak byl tento odboj prezentován a že tato skupina byla brána jako teroristická. Ale ten režim byl teroristický, byl nesmírně tvrdý, nesmírně sadistický a my, to mohu říci zcela zodpovědně, jsme pokládali za nutnost splnit odkaz našeho otce a proti tomuto teroru se postavit. (…) Proto je pro mě tento okamžik velice důležitý a jsem za něj velmi vděčná. Konečně se přistupuje k padesátým letům a odboji, který se postavil proti krutému režimu, jiným způsobem. Slova nestačí za mé díky.“


Dodejme, že svůj podíl na vydání zmíněného osvědčení pro účastníky odboje a odporu proti komunismu má i Ústav pro studium totalitních režimů, který psal posudky na uvedené odbojáře. „Považuji za důležité, že se takřka 33 let po sametové revoluci dočkala odbojová skupina bratří Mašínů oficiálního uznání od České republiky, jako aktivních účastníků kdysi zpochybňovaného třetího odboje,“ říká ředitel ÚSTR doc. Ladislav Kudrna. „Byla pro mě čest, že jsem mohl být přítomen slavnostního aktu, jehož se zúčastnila i sestra bratří Mašínů, Zdena. Čest památce všem bojovníkům a bojovnicím proti nacistickému a komunistickému režimu. Národ jim je neskonale vděčný.“