UDÁLOST: Ředitel ÚSTR se zúčastnil inaugurace prezidenta ČR

Slavnostního aktu složení slibu nového prezidenta České republiky arm. generála Petra Pavla se ve čtvrtek 9. března přímo ve Vladislavském sále Pražského hradu zúčastnil i ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů doc. Ladislav Kudrna s manželkou.

Zvolený prezident Petr Pavel složil na společné schůzi obou komor Parlamentu prezidentský slib a ujal se funkce prezidenta. Inauguraci ve Vladislavském sále Pražského hradu přihlíželi poslanci, senátoři, členové vlády, diplomaté, oba předchozí prezidenti a pozvaní hosté. Po podpisu prezidentského slibu a státní hymně Petr Pavel pronesl inaugurační projev a pozdravil shromážděné občany na Hradčanském náměstí. „Od zvolené hlavy státu si slibuji respekt k faktu, že je Česká republika parlamentní demokracií, nikoliv prezidentskou republikou, úctu k ústavě, stejně jako k výkonu prezidentské funkce, schopnost komunikace s vládou ohledně nejen zahraniční politiky. V neposlední řadě doufám, že si bude vědom důstojnosti svěřeného úřadu, který by neměl sklouznout na roveň kladení věnců. A konečně, snad bude mít šťastnou ruku při výběru nejbližších spolupracovníků,“ uvedl ještě před inaugurací ředitel Ladislav Kudrna v anketě webu Aktuálně.cz.


Připravil MARTIN VACEK

Foto ÚSTR (z mobilního telefonu)