UDÁLOST: Martin Tichý hodnotil práce v soutěži Eustory 2022Eustory je historickou výzkumnou soutěží pro mladé lidi, do níž je zapojeno už 28 zemí

V ostravském Centru Pant se 7. října 2022 uskutečnilo finále české verze celoevropské soutěže Eustory. Jedná se o historickou výzkumnou soutěž pro mladé lidi, jejímž hlavním cílem je nahlížet na evropské dějiny skrze lidi a zaznamenávat jejich obrovskou rozmanitost zkušeností. Jedním z pěti porotců letošního již XIII. ročníku, kteří práce hodnotili, byl také historik Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Martin Tichý.

Téma letošního ročníku zněl Malé a velké dějiny 20. století s akcentem toho, jak velké, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních lidí a změnily jim život. Úkolem soutěžících bylo vytvořit práci na stanovené téma (individuálně nebo ve skupině), a to na základě vlastního výzkumu (rozhovory s pamětníky, využití dobového tisku, výzkumu v místních archivech, kronikách, muzeích apod.). Hlavní novinkou soutěže pro letošek se staly různé formy zpracování, když soutěžící si mohli vybrat jeden z dvanácti popularizačních formátů (odborný text, kniha, esej, komiks, srovnávací mapa, výstava, simulovaný trojrozměrný objekt či samotná simulace, průvodce, film/video, videohra, podcast či webová stránka/instagramový účet).

Do finálového klání letošního ročníku porota vybrala deset velmi kvalitních prací, které byly dílem jednotlivců i týmů. Jejich tematický široký záběr se vesměs dotýkal dějin 20. století. Martin Tichý k tomu dodává: „Porota ve finálové soutěži nepřihlížela pouze k podobě předložených prací, nýbrž i k tomu, jakým způsobem byly prezentovány. A nutno podotknout, že bylo co prezentovat. Studenti dokázali velmi kreativním způsobem zpracovat náročná témata například v podobě komiksu, instagramového účtu, knihy, videa, jiní zase k vytvoření zajímavého a nepříliš známého příběhu využili vzpomínek pamětníků. Mnozí ze soutěžících prokázali, že umějí pracovat s prameny a relevantní literaturou.“

Porota po nesnadném rozhodování a diskuzi nakonec prvním místem ocenila komiks Celibát českých učitelek Amalie Tesařové a Barbory Vlasákové z pražského gymnázia Na Zatlance. Jistě i proto, že heuristicky dobře zpracované téma oslovuje mladé generace právě prostřednictvím nápaditě pojatého vizuálu… Dobře si vedly i práce Polní zápisník Františka Uryty z Velké války žáků Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli (2. místo) a Nautilus Pražského humanitního gymnáza (3. místo). Finanční odměnou 7000 Kč byly v pátek 7. října v ostravském Pantu v rámci udílení Ceny Evy Vlahové oceněny práce Životní příběh mého předka Josefa Olta (Gymnázium Arabská v Praze) a Julius Kostovič: příběh přeživšího Gulagu, válečného hrdiny a vězně komunistického režimu (Střední průmyslová škola Ostrov).Pětičlenná porota ve finálovém klání nepřihlížela pouze k podobě předložených prací, nýbrž i k tomu, jakým způsobem byly prezentovány

Zpracoval MARTIN VACEK

Foto archiv Eustory