Účastníci letošního projektu Rising Stars navštívili ÚSTR a ABS.

CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie pořádá již druhým rokem projekt Rising Stars, jehož cílem je představit reprezentantům demokratických sil z různých nedemokratických či polodemokratických států český přechod k demokracii a její fungování. Jak již název projektu napovídá, jedná se hlavně o osobnosti, u kterých se v budoucnu předpokládá větší zapojení do transformace politiky, práva a ekonomiky v jejich státech. Projekt je organizován ve spolupráci s International Republican Institute.