Ústav a Archiv podepsaly dohodu o spolupráci s United States Holocaust Memorial Museum

Praha – 26. října 2008

– Ředitelé Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek Pavel Žáček a Ladislav Bukovszky podepsali v residenci amerického velvyslance smlouvu o spolupráci s ředitelkou United States Holocaust Memorial Museum ve Washingtonu Sarou Bloomfield. Slavnostní akt se odehrál v rezidenci amerického velvyslance v České republice, Jeho Excelence Richarda W. Grabera.