Tisková zpráva Archivu bezpečnostních složek k dotazům ke zveřejňování evidenčních záznamů

Praha 7. července 2009

– Archiv bezpečnostních složek v reakci na tvrzení pana Stanislava Pence odmítá, že by při práci s informačními systémy neplnil své zákonné úlohy, tj. povinnosti vůči badatelské veřejnosti, úředním místům České republiky a nezveřejňoval na své webové stránce zákonem vymezené penzum evidenčních záznamů vztahujících se k činnosti bývalé Státní bezpečnosti.