Texty tzv. mexických fakult pro Československo potvrzeny nálezem ve vatikánském archivu

Na fotografii je český překlad první části tzv. mexických fakult z vyšetřovacího spisu kněze Vojtěcha Kodery. Spis je uložen v ABS26. února 2021  Výjimečný výzkumný počin si na své badatelské konto připsala Eva Vybíralová z Ústavu po studium totalitních režimů, která se dlouhá léta zabývá tématem skryté církve a tajných svěcení.

V Apoštolském vatikánském archivu při svém studijním pobytu počátkem února narazila na originální texty mimořádných, tzv. mexických fakult pro Československo. Šlo o soubor speciálních pravomocí pro místní ordináře z doby nástupu komunismu (1948-50), které umožňovaly snazší fungování církve v době pronásledování.

Nález potvrzuje, že dokumenty ve vyšetřovacích spisech uložených v Archivu bezpečnostních složek, které komunistická policie vedla na některé církevní osobnosti, jsou skutečně kopiemi textů mexických fakult. Někteří významní představitelé pozdější skryté církve se při svém konání na tyto mimořádné fakulty odvolávali, ačkoliv přesné znění textů většinou nebylo známo.

O svém nálezu Eva Vybíralová referovala také v časopise Zrcadlo církve, který vydává Společnost pro církevní právo, a na Radiu Proglas.