Termíny vzdělávacích kurzů pro učitele v 1. pololetí školního roku 2013/2014

Skupina vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů a projekt Dějepis v 21. století nabízejí učitelům dějepisu a společenských věd i v následujícím školním roce 2013/2014 bezplatné metodické kurzy akreditované MŠMT.