Mezinárodní sympozium „Válečný rok 1941 v československém domácím a zahraničním odboji“

Dne 6. října 2011 proběhlo v prostorách ÚSTR úspěšně mezinárodní sympozium Válečný rok 1941 v československém zahraničním a domácím odboji, kterého se aktivně zúčastnili historici ze čtyř evropských zemí. Sympozium bylo rozděleno do tří tematických bloků: Československý zahraniční odboj, Domácí rezistence a Nucené pracovní nasazení / Represe okupačních orgánů. Moderátory byli: Jan Machala, Slavomír Michálek a Ladislav Kudrna. Úvodním slovem zahájil sympozium Válečný rok 1941 ředitel ÚSTR Daniel Herman.