Stanovisko ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů ke kauze „Melich a údajné vazby mezi ČSSD a ÚSTR“

V souvislosti s informacemi, zveřejněnými na serveru Aktualne.cz a následnými mediálními spekulacemi, konstatuji, že:

  • nařčení z provázanosti mé osoby s ČSSD či jakoukoliv jinou stranou zásadně odmítám. Vykládat slušnou odpověď na slušný dopis jako „skládání účtů straně“, jak činí některá média, je hloupé a zavádějící. Podotýkám, že zmíněný dopis nebyl primárně ani sekundárně určen médiím.
  • žádné archivní dokumenty o panu Melichovi nebyly z ÚSTR a ABS vydány bez splnění zákonných náležitostí a proti pravidlům zacházení s dokumenty ABS. Zasadím se o to, aby k takovým praktikám za mého vedení ÚSTR nedocházelo.
  • spis Thomase Melicha patří mezi ty archiválie z fondů ABS, které prošly procesem digitalizace. Proto bylo pro potřeby badatelů připraveno CD, které umožňuje jejich studium bez použití originálních dokumentů.

24. dubna 2010 Doc. PhDr. Jiří Pernes, Dr. ředitel ÚSTR — Přílohy: Dopis řediteli ÚSTR (dokument pdf) Odpověď ředitele ÚSTR (dokument MS Word)