STALO SE: ÚSTR dojednal spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR


O konkrétní spolupráci jednalo v pondělí 13. února s ministrem vnitra a 1. místopředsedou vlády Vítem Rakušanem vedení Ústavu pro studium totalitních režimů – ředitel Ladislav Kudrna a 1. náměstek Kamil Nedvědický.

Pan ministr přislíbil záštitu nad prezentací prvního dílu knihy dějin nechvalně proslulé Státní bezpečnosti, stejně jako nad odborným seminářem, který se bude zabývat zrušením ministerstva národní bezpečnosti. Dále vyjádřil podporu k sepsání syntézy ministerstva vnitra, na němž by se obě instituce podílely nejen po finanční, ale zejména po personální stránce. Jednání probíhalo ve velmi přátelské, otevřené atmosféře a ve vzájemné shodě nad podstatou zločinného komunistického režimu, včetně takzvané normalizace, která českému národu zlomila páteř více nežli krutá padesátá léta 20. století. Ředitel Kudrna si podle svých slov velice váží deklarované podpory pana ministra vůči naší instituci, která hraje nezastupitelnou roli při zkoumání období jak nacismu, tak komunismu.