STALO SE: Senát vzal na vědomí výroční zprávu ÚSTR 2022

Horní komora Parlamentu České republiky se ve čtvrtek 27. července zabývala výroční zprávou Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2022, kterou jednomyslně vzala na vědomí. Senát se naopak neztotožnil s návrhem doprovodného usnesení svého výboru pro vzdělávání a lidská práva, který podpořilo pouze 11 ze 45 přítomných senátorů.