STALO SE: Poprvé zasedla vědecká rada ÚSTR, zvolila své vedení

V pondělí 20. února se poprvé sešla vědecká rada Ústavu pro studium totalitních režimů, poradní orgán jejího ředitele doc. Ladislava Kudrny. Nejprve byli zvoleni předseda a místopředseda vědecké rady, jímž se stal Jerguš Sivoš, Ph.D., předseda Správní rady Ústavu pamäti národa. I v pozici místopředsedy rady je zajištěn žádoucí mezinárodní přesah, neboť jím byl zvolen švýcarsko-český historik, který řídí občanské sdružení Conditio humana – pan Adrian Portmann, Ph.D., MSc., MAS.

Vědecká rada následně, již pod vedením předsedy, jednala s ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů a jeho prvním náměstkem JUDr. Kamilem Nedvědickým o své roli, možnostech propojení činnosti ústavu s akademickými pracovišti a náplni činnosti vědecké rady jako poradního orgánu ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů. Intenzívně se diskutovalo také o možnosti většího zapojení do spolupráce s akademickými pracovišti, mezinárodní spolupráci a vzdělávání a popularizaci výsledků ústavu.


Petr Koura / Vpravo Jerguš Sivoš

Adrian Portmann / Vpravo Antonie Doležalová a Marie Koldinská

Jan Váně / Vpravo Aviezer Tucker

Kamil Nedvědický / Vpravo Ladislav Kudrna

Zpracovalo tiskové oddělení

Foto ÚSTR / Martin Vacek