STALO SE: O roli ÚSTR v paměťové politice ČR s ministrem

Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů doc. Ladislav Kudrna a 1. náměstek ředitele dr. Kamil Nedvědický se dnes 27. dubna 2023 sešli na pracovní schůzce s ministrem pro legislativu a předsedou legislativní rady vlády JUDr. MgA. Michalem Šalomounem, Ph.D. a vrchním ředitelem Sekce Legislativní rady vlády a místopředsedou Legislativní rady vlády JUDr. Janem Kněžínkem, Ph.D. V přátelské atmosféře se diskutovalo o roli Ústavu pro studium totalitních režimů v paměťové politice České republiky, legislativě, sídlu ÚSTR a v neposlední řadě o možnosti zapojení Legislativní rady vlády ČR do tvorby ucelených odborných prací o dějinách justice, prokuratury, vývoji práva v době totalitních režimů 20. století a tranzici do poměrů demokratického právního státu.

Zpracovalo TISKOVÉ ODDĚLENÍ