STALO SE: 7. října

Právě dnes 7. října před 62 lety zemřel v důsledku mnohaletého věznění v komunistickém žaláři básník, překladatel a publicista, jeden z nejvýznamnějších představitelů české spirituální poezie a vedoucí redaktor brněnské katolické revue Akord Jan Alois Zahradníček (55). Jeho život vyhasl v sanitce při cestě do nemocnice. Zde v katastru obce Vlčatín tuto smutnou událost dnes připomíná malý pomník.

Katolický básník Jan Zahradníček (1905-1960) se kvůli svým názorům, leckdy formulovaných do veršů, dostal do ostrého konfliktu s totalitní mocí. Po únorovém převratu v roce 1948 ho nejdříve vyloučili z Československého svazu spisovatelů a pak ho ve vykonstruovaném procesu s tzv. Zelenou internacionálou v roce 1952 odsoudili na 13 let vězení za vlastizradu. Vězněn byl v Brně na nechvalně proslulém Cejlu, ve Znojmě, v Praze v Bartolomějské ulici a na Pankráci, na Mírově a také v Leopoldově. Propuštěn byl na amnestii v květnu 1960, jen pár měsíců poté umírá na následky věznění. Rehabilitován byl až šest let poté, jeho dílo se ale dočkalo vydání až o další desetiletí později.

Teď nebo nikdy
říkali si v ustrašenosti, když slyšet bylo
ty zvěsti šeptem
které se nedaly potvrdit ani vyvrátit
a mohlo to být znamení počínající obrody
anebo jen další nevyhnutelné klesání
kdy všichni nás opustili
a tak jako tak
Ukřižování blíží se 

Teď nebo nikdy
říkaly si rodičky ve čtvrtích sebevrahů
vynášejíce na slunce nemluvňátka svá
chlapečky v modrém, děvčátka v růžovém
zatímco kosi prozpěvovali ze zahrad
a nevinnost byla ustavičně na postupu jako oheň
stravujíc nečistotu, jíž všude přibývalo

Teď nebo nikdy, říkal si svět
a myslel přitom na svůj poslední pokus odpravit beze svědků
Chudáka, jehož krev tekla ze všech ran
vyslýchaných, svlékaných, ubíjených
kolujíc tady i v osadách lidojedů
jako jedině platné oběživo
po celém Městě Božím
jako jedině platné znamení moci
jako jedině platné znamení moci nad světem

(Báseň 5, Znamení moci, 1950)


Připravil MARTIN VACEK

Foto archiv, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Archiv bezpečnostních složek