STALO SE: 11. listopadu

Na jedenáctý listopad připadá Den válečných veteránů, který si od roku 2004 připomíná i Česká republika. V tento den, před 104 lety, bylo uzavřeno příměří mezi zeměmi Dohody a císařským Německem. Málokoho tehdy napadlo, že jatka zákopové války překoná kataklyzma dalšího světového konfliktu, druhé světové války.

Čechoslováci bojovali za svobodu své země doslova na všech bojištích druhé světové války. Bojovali a umírali v Polsku, ve Francii, nad Britskými ostrovy, Atlantikem, v Tobruku, na východně frontě, v Pacifiku. Zapomínat nelze ani na statečné muže a ženy, riskující dennodenně své životy v domácím odboji, v nacisty okupovaných českých zemích. Bez pomoci domácího odboje by se nikdy nerealizovala jedna z nejslavnějších operací druhé světové války, operace Anthropoid, likvidace zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, jejíž 80. výročí jsme si letos připomněli. Hroby československých vlastenců se nalézají na všech vojenských hřbitovech po celém světě.

Po komunistickém puči se Čechoslováci účastnili odboje proti rudé totalitě jak na domácí, tak zahraniční frontě. Se zbraní v ruce bojovala proti komunismu nejen odbojová skupina bratří Mašínů, ale i mladí Čechoslováci v Indočíně a později v Jižním Vietnamu. Po pádu komunismu se naši vojáci se ctí zúčastnili mnoha zahraničních konfliktů v rámci mezinárodního společenství či Severoatlantické aliance. V České republice dnes žije přes 16 tisíc válečných veteránů.

Americký prezident Ronald Reagan prohlásil: „Svoboda není nikdy více než jednu generaci vzdálená od svého konce. Nedědí se z generace na generaci. Musíme za ni bojovat, hájit ji a předat ji našim dětem, aby mohly jednou udělat totéž pro své děti.“ Svoboda, jak známo, se lehce ztrácí, ale těžce nabývá. Neměli bychom zapomínat, že pokud si ji dnes můžeme připomínat, užívat plnými doušky, stalo se tak díky nezměrné oběti tisíců statečných mužů a žen. Čest jejich památce!


Připravil LADISLAV KUDRNA

Foto ÚSTR