Sociální inovace za časů komunismu – seminář pro učitele dějepisu a společenskovědních předmětů

Ústav pro studium totalitních režimů pořádá seminář Sociální inovace za časů komunismu. Seminář je zdarma a je akreditovaný MŠMT v systému DVPP pod č.j. 2894/2013-201-153. Práce jako ústřední motiv komunistického „projektu“, snaha o osvobození žen z jejich stereotypních rolí, současná obliba tzv. retra – jak s těmito náměty pracovat ve výuce ukážeme v pátek 5. června od 9 do 15 hodin v ÚSTRu, Siwiecova 2, Praha 3.