Setkání u příležitosti pátého výročí založení ÚSTR a ABS

Praha, 1. únor 2013

– Přátelské setkání u příležitosti 5. výročí založení Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek se konalo na půdě Ústavu pro studium totalitních režimů v pátek 1. února 2013 dopoledne. Setkání se zúčastnil rovněž předseda Senátu Parlamentu ČR pan Milan Štěch, předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš, řada velvyslanců, představitelů partnerských institucí a mnozí další hosté. Kromě pozdravu čestných hostů, včetně videozdravice bývalé ministryně zahraničních věcí USA paní Madeleine Albrightové, bylo na programu rovněž stručné zhodnocení pěti let existence obou institucí s výhledem do budoucna.