Šestý ročník letní školy pro učitele dějepisu na téma Rezistence v soudobých českých dějinách

Ve dnech 29.–30. srpna 2013 se v Ústavu pro studium totalitních režimů uskuteční již šestý ročník letní školy pro učitele dějepisu a společenskovědních předmětů na ZŠ a SŠ, tentokrát na téma Rezistence v soudobých českých dějinách. Vybraná témata z válečné a poválečné občanské rezistence. Dvoudenní intenzivní kurz je zdarma a je akreditovaný MŠMT v systému DVPP pod č.j. 20556/2013-1-608. Zájemce o účast na letní škole prosíme, aby se registrovali na e-mailu: anna.macourkova@ustrcr.cz.