Senát projednal výroční zprávu Ústavu za rok 2008

Praha 10. prosince

– Senát Parlamentu České republiky na své 14. schůzi konané dne 10. prosince 2009 vzal na vědomí výroční zprávu Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2008, kterou na základě ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 181/2007 Sb. předložila k projednání předsedkyně Rady Ústavu MUDr. Naděžda Kavalírová /senátní tisk č. 176, stenozáznam/. Zároveň senátoři přijali doprovodné usnesení, kterým po ministerstvu vnitra požadovali, aby zvážilo výpověď, kterou dalo jednomu z oddělení Archivu bezpečnostních složek dislokovanému v Praze 7 Kobylisích. Zároveň vyzvali vládu České republiky k podpoře kroků vedoucích k získání vhodné budovy pro Ústav a Archiv.