Seminář Dějiny v zrcadle jazyka

Ústav pro studium totalitních režimů, Ústav českého národního korpusu FF UK a Ústav českých dějin FF UK pořádají v úterý 24. února 2015 od 17.30 přednášku s besedou Dějiny v zrcadle jazyka. Jazykové korpusy – výzkumný nástroj nejen pro jazykovědce. Přednáška Václava Cvrčka (ÚČNK FF UK) proběhne na Filozofické fakultě UK, nám. Jana Palacha 2 v místnosti č. 1 (mapy.cz).