ROZHOVOR: O rehabilitaci, hodnosti a vyznamenáních Jana Syrového


Starosta města Dobřichovice předává Janu Syrovému nejml. doklad o udělení čestného občanství pro armádního generála Syrového

„Nebyl ani zrádce, ani kolaborant. Byl to voják, který věrně a oddaně sloužil masarykovskému Československu.“ Uvedl k navrácení generálské hodnosti Janu Syrovému historik Ústavu pro studium totalitních režimů Jaroslav Rokoský. Na názor k dané věci jsme se zeptali i dalších zainteresovaných – JUDr. Lubomíra Müllera, právního zástupce, a především praprasynovce Jana Syrového, který všechno před dvěma lety inicioval a nastartoval.

Pane Syrový, po nedávné anulaci rozsudku byly vašemu praprastrýci Janu Syrovému navráceny všechna vojenská vyznamenání a hodnost armádního generála. Máte z toho radost?

„Ano, mám z toho velkou radost, byl to pro očištění jeho jména další z cílů, které jsem si stanovil.“

Jaká motivace vás po tak dlouhé době k tomu vedla?

„Byla to taková rodinná křivda, jež se přijímala jako skutečnost, se kterou už nelze nic dělat. A tak jsem si jednou řekl, že by se to mělo ještě zkusit. A vyšlo to.“

Čeho všeho byste rád v záležitosti svého praprastrýce ještě chtěl dosáhnout? Co je třeba dál napravit?

„Velmi rád bych dosáhl už pouze jediné věci, a tou je udělení státního vyznamenání. Tím by byly splněny kompletně moje cíle a přání.“Osvědčení Ministerstva obrany ČR, kterým vrací Janu Syrovému hodnost armádního generála a čtyři československá vojenská vyznamenání

Pane doktore Müllere, Ministerstvo obrany ČR vrátilo generálu Syrovému po mnoha desetiletích všechny vojenské pocty. Co na to říkáte vy?

„Ministerstvo obrany potvrdilo, že generálu Syrovému náleží jedna vojenská hodnost – armádní generál. Kromě toho potvrdilo, že mu náleží čtyři dříve udělená československá vyznamenání. Ještě bych doplnil, že navíc k tomu všemu předal starosta Dobřichovic Janu Syrovému nejml. osvědčení o tom, že generál Jan Syrový je opět čestným občanem města, což mu bylo odňato 13. července 1948.“

Osvědčení Ministerstva obrany ČR se nijak nezmiňuje o zahraničních vyznamenáních. Proč?

„Pokud jde o 32 zahraničních vyznamenání, Ministerstvo obrany ČR zaujalo právní názor, že tato vyznamenání mu československým odsuzujícím rozsudkem nemohla být odňata, a proto o ně nikdy nepřišel. Pro objasnění této otázky je třeba se vrátit k odsuzujícímu rozsudku Národního soudu ze dne 21. dubna 1947. Podle něj byl Syrový odsouzen nejen ke dvacetiletému trestu těžkého žaláře a propadnutí celého jmění, ale také k pozbytí ´navždy občanské cti v rozsahu § 15´ Dekretu prezidenta republiky č. 16/1945 Sb. To konkrétně znamenalo i ´trvalou ztrátu vyznamenání, řádů a čestných odznaků, veřejných služeb, hodností a funkcí, akademických hodností´. Dekret neříká, zda jsou míněna vyznamenání, řády a čestné odznaky pouze československé, anebo i zahraniční. V archivech nebyly dohledány žádné doklady o tom, že by po vynesení rozsudku někdo podnikal jakékoli další právní kroky ohledně vojenské hodnosti či vyznamenání Jana Syrového. Není ani známo, že by některý jiný stát své vyznamenání udělené Janu Syrovému odňal. Na věc tedy pohlížíme tak, že zahraniční vyznamenání Syrový nikdy nepozbyl a není třeba vydávat žádný právní akt o jejich znovunabytí. Problém je jen v tom, že nikdo z ministerstva ani z pozůstalé rodiny neví, kde se ta všechna vyznamenání – čtyři československá a 32 zahraničních – fyzicky nacházejí. Podaří se nějakému detektivovi, badateli či sběrateli alespoň některá objevit?“

Bude mít akt navrácení hodnosti a vyznamenání nějaké právní důsledky a návaznosti?

„Spíše bych řekl, že potvrzení o vojenské hodnosti, vyjasnění, jak je to s vyznamenáními, a potažmo i vrácení čestného občanství města Dobřichovice, je právním důsledkem toho, že byl 12. dubna 2022 zrušen odsuzující rozsudek z roku 1947.“

Nedávno (6. října) proběhlo ve věci generála Syrového soudní jednání, ale soudkyně si nakonec vzala čas na rozmyšlenou. Jaký nakonec zní výsledek tohoto soudu?

„Soud návrh na vyslovení účasti Jana Syrového na soudní rehabilitaci zamítl. Proti tomu jsme podali stížnost, kterou odůvodníme po obdržení písemného vyhotovení usnesení.“

Je výsledek očisty Jana Syrového jakýmsi precedentem pro další možné napravování křivd z totalitní historie?

„Ano, lze to tak říct.“

Co z právního hlediska je ve věci generála Syrového ještě třeba napravit?

„Je třeba projednat stížnost proti tomu, že soud vzhledem k vyhlášce Zemského národního výboru v Praze ze dne 11. 5. 1948 odmítl vyslovit účast Jana Syrového na soudní rehabilitaci.“

Děkuji za rozhovor.


Právně zastupuje rodinu Syrových JUDr. Lubomír Müller (vlevo) / Generálu Syrovému bylo znovu uděleno čestné občanství města Dobřichovice

Připravil MARTIN VACEK

Foto archiv, MO ČR a Kancelář Senátu ČR