Reakce Ústavu pro studium totalitních režimů k vyjádření ÚZSI

Praha 12. listopadu 2009

– Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek mj. plní úkoly stanovené §§ 4 a 13 zákona č. 181/1007 Sb., konkretizované navíc plánem činnosti na příslušný rok schvalovaným Radou ÚSTR…