Reakce na Výzvu Odborné sekce školství ÚV KSČM

Praha 20. ledna 2009

– Ústav pro studium totalitních režimů důrazně protestuje proti spojování Ústavu s neonacismem a pogromy, jak se snaží naznačit Marta Semelová z KSČM ve své Výzvě Odborné sekce školství ÚV KSČM. Tyto fenomény, včetně antikomunismu, Ústav naopak podrobuje vědeckému výzkumu v souladu se zákonem, kterým byl zřízen. Konkrétně jde o období (1938–1989)…