Rada ÚSTR schválila Pravidla pro organizaci výběrového řízení pro výběr ředitele/ředitelky Ústavu

Jejich znění přijala na svém 15., výjimečně neveřejném zasedání, které se konalo 3. ledna 2014. Radní při něm přijali a otevřeli 5 obálek s přihláškami uchazečů. Žádnou z nich nevyřadili. Koncepce uchazečů teď anonymně posoudí výběrová komise (viz Pravidla). Jména uchazečů se až do skončení prvního výběrového kola nezveřejňují a jména členů výběrové komise také ne, aby se předešlo všem formám ovlivňování nebo nátlaku. Můžeme pouze sdělit, že výběrová komise je desetičlenná.