Vladimír Bystrov: Sovětská brutální svévole a československý ustrašený králíček. Pokus o esejistický výklad stále nepříliš známého zločinu z r. 1945

Historické i politické souvislosti akcí sovětské NKVD, která v r. 1945 odvlekla řadu čs. občanů do internačních táborů a gulagů v SSSR a jejich současná reflexe. Doplněno rozsáhlým poznámkovým aparátem.

Euroslavica, Praha 2009, 1. vydání, brož., 316 stran, ISBN 978-80-85494-85-3

Knihu Sovětská brutální svévole a československý ustrašený králíček si můžete zakoupit prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.