Tomáš Drobný, Václav Sixta (eds.): Metodika edukace soudobých dějin v muzeu

Metodika je určena všem, kteří plánují, připravují a vedou vzdělávací programy v muzeích. Může být také inspirativní pro učitelky a učitele navštěvující muzea se svými třídami. Publikace nabízí stručný souhrn současné didaktiky soudobých dějin a nastiňuje současný stav vystavování soudobých dějin v muzeích. Kromě toho se věnuje několika specifickým tématům, jako je práce s emocemi či zapojení pamětnických svědectví do vzdělávacích programů. Těžištěm metodiky je však její praktická část, která nabízí desítku vzdělávacích situací: tedy situací, jež lze vytvářet v rámci vzdělávacích programů a které podporují účastnice a účastníky v práci s historickými prameny a rozvoji historického myšlení. Ke každé z těchto situací je připojen příklad z praxe a návrh postupu, jak takový program může vypadat. Metodika je připravena k tomu, aby si ji čtenářky a čtenáři přivlastňovali a přizpůsobovali podmínkám, v nichž pracují. Věříme, že na jejím základě může každý rozvíjet vlastní pedagogický styl.

Metodika vznikla ve spolupráci s Metodickým centrem muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu v Brně.

Metodika je ke stažení zde.

ÚSTR – Moravské zemské muzeum, Praha – Brno 2021, 1. vydání, brož., 80 s., ISBN 978-80-88292-81-4 (ÚSTR), ISBN 978-80-7028-546-6 (MZM), 978-80-88292-85-2 (ÚSTR, PDF), ISBN 978-80-7028-547-3 (MZM, PDF)

Zájemci o tištěné vydání si o metodiku mohou napsat na infoD21@ustrcr.cz.