Tomáš Bursík: Přišli jsme na svět proto, aby nás pronásledovali. Trestanecké pracovní tábory při uranových dolech v letech 1949–1961

V této knize se autor na konkrétních případech pokusil doložit způsoby a metody, které se běžně uplatňovaly v sovětských trestaneckých pracovních táborech již od dvacátých let 20. století a které byly využity i v systému uranového „GULAGU“ v Československu. Hovoří o hromadném nasazení vězňů v uranovém průmyslu, o diferencovaných přídělech potravy, uplatnění odměn a trestů v závislosti na pracovním výkonu odsouzeného. V mnoha věcech se komunistická diktatura v ČSR „přiučila“ od svého pokrevního bratra – nacistického režimu v sousedním Německu.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

ÚSTR, Praha 2009, 1. vydání, váz., 212 stran, ISBN 978-80-87211-22-9

Knihu Přišli jsme na svět proto, aby nás pronásledovali si můžete zakoupit prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz a v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů.

Ohlasy v médiích

Proti politickým vězňům posílala KSČ i kriminálníky (aktuálně.cz, 12.8.2009)