Stanislava Vodičková: Uzavírám vás do svého srdce. Životopis Josefa kardinála Berana

Publikace se věnuje osudu Josefa kardinála Berana (1888–1969) v kontextu moderních dějin 20. století. Přibližuje ho jako člověka pevně ukotveného v křesťanských hodnotách, který vzdoroval dvěma totalitním režimům – v době nacistické okupace se stal vězněm v koncentračním táboře Dachau a v době komunistického panství prošel postupně „domácím vězením“, čtrnáctiletou internací pod dohledem StB a nakonec vyhoštěním z vlasti bez možnosti návratu. Beranovy životní etapy jsou v knize doplněny množstvím dobových fotografií a archiválií, z nichž většina nebyla dosud publikována. Součástí monografie je také nosič CD s autentickou nahrávkou jeho vzpomínek.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

Obsah 2., doplněného vydání si můžete prohlédnout zde.

Centrum demokracie a kultury – ÚSTR, Brno – Praha 2009, 1. vydání, váz., 400 s., ISBN 978-80-7325-189-5 (CDK), ISBN 978-80-87211-16-8 (ÚSTR)

Centrum demokracie a kultury – ÚSTR, Brno – Praha 2018, 2. doplněné vydání, váz., 416 s., ISBN 978-80-7325-452-0 (CDK), ISBN 978-80-87912-67-6 (ÚSTR)

Knihu Uzavírám vás do svého srdce. Životopis Josefa kardinála Berana si můžete zakoupit prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.

Ohlasy v médiích

Uzavírám vás do svého srdce (Tomáš Veber, Dějiny a současnost 2/2010)